Automatic Film Applicator ZAA 2600

ZAA 2600 Automatic Film Applicator หรือที่รู้จักกันในเครื่องdrawdown หรือเครื่องลากสีซึ่งรุ่นนี้เป็นแบบอัติโนมัติ ช่วยคุณประหยัดเวลาในห้องปฏิบัติการ ด้วยโครงสร้างที่สามารถแยกส่วนได้ของ ZAA 2600  สามารถติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการใช้งาน scrub resistance, washability, scratch resistance tests. เรายังมีอุปกรณ์ทาที่หลากหลายที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา