PM-KB™ Illuminated Keyboard Testing Software

ระบบ PM-KB ได้รวมซอฟต์แวร์เฉพาะแอปพลิเคชันและ  ProMetric ® Imaging Colorimeter หรือ Photometer  เพื่อการตรวจสอบความส่องสว่างและสีของอักขระของคีย์บอร์ดและคีย์แพดที่มีแสงพื้นหลังอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ และประเมินโดยรวม ความสว่างของคีย์บอร์ดและความสม่ำเสมอของสี

PM-KB ยังทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งตัวพิมพ์ใหญ่อย่างถูกต้องและแต่ละปุ่มอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม PM-KB เป็นระบบทดสอบเฉพาะและง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน

SPEC SHEET

เพิ่มเพื่อน