TT-NIRI™ Near-Infrared Test Module

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซอฟต์แวร์ Radiant Vision Systems  TrueTest  ทำให้ประโยชน์ทั้งหมดของ ซอฟต์แวร์ TrueTest ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อทำการวัดตามภาพอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยการทดสอบเฉพาะแอปพลิเคชันเพื่อประเมินความถูกต้องของ LED NIR, เลเซอร์ 850 หรือ 940 นาโนเมตร*

SPEC SHEET

เพิ่มเพื่อน

Description

การใช้งานทั่วไป

TT-NIRI ช่วยให้ประเมินการปล่อยรังสีใกล้อินฟราเรดเพื่อให้ได้การวัดความละเอียดสูงของการกระจายแสง NIR เชิงมุมและรูปแบบจุดแสงที่มีโครงสร้างที่ผลิตโดย DOE

  • การวัดเชิงมุมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันการตรวจจับ 3 มิติ รวมถึงการจดจำใบหน้า การจดจำท่าทาง การติดตามดวงตา อินเทอร์เฟซเครื่องมนุษย์หลายรูปแบบ (HMI) และ LiDAR ในรถยนต์
  • ใช้ กับ เลนส์ Radiant Near-Infrared (NIR) Intensity Lens
  • การประเมินแหล่งกำเนิดแสง 850 หรือ 940 นาโนเมตร* เพื่อให้ได้ความเข้มของการแผ่รังสีที่แม่นยำที่มุมถึง ±70°

* สำหรับการใช้งานที่ความยาวคลื่นนอก 850 หรือ 940 nm โปรดติดต่อเรา