• บทความ

    Case study : ระบบการประเมินการมองเห็นของจอแสดงผลชนิด Head-Up Display (จอแสดงผลบนกระจก)

    แชร์หน้านี้more ฟังก์ชันการประเมินคุณภาพของจอภาพแบบอัตโนมัติที่เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ ระบบการประเมินการมองเห็นของจอแสดงผลชนิด Head-Up Display (จอแสดงผลบนกระจก) SAE J1757-2 มาตรฐานอุตสาหรรมแรกที่ได้รับการตีพิมพ์สำหรับการวิเคราะห์การมองเห็นจอแสดงผลบนกระจก (Head-Up Display, HUD) ได้กำหนดวิธีการประเมินการมองเห็นภาพเสมือนจริงของ HUD จากมุมมองของคนขับขี่ Konica Minolta ได้สร้างระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐาน SAE J1757-2 ด้วยเครื่องวัดสีของแสงที่ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายและโปรแกรมเฉพาะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับแอพพิเคชั่นนี้ SAE J1757-2 ระบบการมองเห็นจอแสดงผลบนกระจกของยานยนต์: Optical System HUD for Automotive ที่สอดคล้องกับ [ระบบการประเมินการมองเห็นของจอแสดงผลบนกระจก] โดยการวัดทางด้านภาพทั้งหมดจากระบบจอ HUD ที่รวดเร็วและความละเอียดสูง ProMetric Series เครื่องวัดความส่องสว่างและสีของแสงด้วยเทคโนโลยีภาพถ่าย พร้อม TrueTest (HUD module) โปรแกรมการตรวจสอบอัตโนมัติ Radiant Vision System ProMetric มาพร้อมกับเลนส์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจับภาพเสมือนจริงจากจอ HUD ได้ถูกต้องแม่นยำ สำหรับการติดตั้งระบบด้วยเครื่องวัด ProMetric series จะถูกติดตั้งในตำแหน่งสายตาที่ผู้ขับขี่มอง (eye box) เพื่อวัดภาพเสมือนจริงที่ถูกฉายและปรากฎบนกระจกหน้ารถยนต์ (Windscreen) หรือปรากฎบนจอกระจก (Combiner) กับโปรแกรม TrueTest…

  • บทความ

    Case study : ระบบการวิเคราะห์คุณภาพที่ TUV Rheinland ประเทศญี่ปุ่นเลือกใช้

    แชร์หน้านี้moreCMS: Camera Monitor Systems – ระบบกล้องมองข้างและมองหลังภายในรถยนต์ 1 1.กล้องที่ติดตั้งภายในรถยนต์ บันทึกภาพ measurement chart ด้วยกล้องภายในรถยนต์ 2 2.จอแสดงผลที่ติดตั้งภายในรถยนต์ ฉาพภาพของ measurement chart ที่ถูกบันทึกด้วย กล้องภายในรถยนต์ 3 3.เครื่องวัดแสง ProMetric I series วัดค่าแสง-สีของภาพ measurement chart ที่ภาพบนจอภายในรถยนต์ (1) กล้องที่ติดตั้งภายในรถยนต์ บันทึกภาพ measurement chartด้วยกล้องภายในรถยนต์ (2) จอแสดงผลที่ติดตั้งภายในรถยนต์ ฉาพภาพของ measurement chart ที่ถูกบันทึกด้วยกล้องภายในรถยนต์ (3) เครื่องวัดแสง ProMetric I series วัดค่าแสง-สีของภาพ measurement chart ที่ภาพบนจอภายในรถยนต์             เมื่อมิถุนายน 2016 ที่ผ่านมา, Ministry of Land,…