• บทความ

    การวัดสีแผ่นพลาสติก(Plastic Plaques Color)

    แชร์หน้านี้more           แผ่นตัวอย่างสีพลาสติก (Plastic Plaques Color) หรือที่หลายคนเรียกว่า Color plate เป็นแผ่นพลาสติกไว้สำหรับตรวจสอบสีของชิ้นงานพลาสติก หรือ ใช้สำหรับเป็นตัวอย่างสีของชิ้นงานพลาสติก นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตภัณฑ์ชิ้นงานพลาสติก อาจจะส่งผลต่อสีของชิ้นงานได้  แผ่นตัวอย่างสีพลาสติก (Plastic Plaques Color)จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการทำออกมาเพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงานตลอดสายการผลิต แผ่นตัวอย่างสีพลาสติก (Plastic Plaques Color) มีหลากหลายประเภทและเฉดสีตั้งแต่ทึบแสงไปจนถึงโปร่งใส ซึ่งการวัดสี หรือการประเมินเฉดสีนั้น ควรเลือกเครื่องที่หมาะสมเพื่อให้ได้ ผลการวัดที่ดีและมีค่าความถูกต้อง สำหรับเครื่องวัดสีที่แนะนำสำหรับงานวัดสีแผ่นตัวอย่างสีพลาสติก (Plastic Plaques Color)         1.เครื่องวัดสี Konica Minolta Spectrophotometer รุ่น CM-26dG ที่สามารถใช้โหมดการวัด Specular Component Excluded (SCE) และ Specular Component Included (SCI) จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดสีของแผ่นพลาสติกทึบแสง แม้ว่าจะมีสีที่ใกล้เคียงกัน หรือมีผิวมันหรือด้านแตกต่างกัน โหมดการวัด SCE…

  • บทความ

    การเลือกใช้เครื่องมือวัดสี Spectrophotometer สำหรับควบคุมคุณภาพพลาสติก

    แชร์หน้านี้more การวัดสีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมพลาสติก เพราะสีและลักษณะที่ปรากฎนั้นเป็นสิ่งแรกที่สามารถประเมินได้จากสายตาของผู้ประเมิน หรือลูกค้า โดยงานพลาสติกมีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะ คือ พลาสติกแบบทึบ พลาสติกแบบโปร่งแสง พลาสติกแบบโปร่งใส ซึ่งพลาสติกแต่ละชนิดต้องการเครื่องมือวัดแบบ Spectrophotometer ที่แตกต่างกัน พลาสติกทึบแสง สำหรับพลาสติกทึบแสง แสงจะไม่สามารถทะลุผ่านตัวงานได้ สามารถใช้เครื่องมือ Spectrophotometer ได้ทั้งแบบ Sphere-base หรือ 45/0 การวัดค่าสีของพลาสติกแบบทึบแสงให้ใกล้เคียงกับการมองเห็น พลาสติกแบบโปร่งใสและโปร่งแสง สำหรับพลาสติกแบบโปร่งใสและโปร่งแสง แสงสามารถทะลุผ่านตัวงานได้ สามารถใช้โหมดการวัดได้ทั้งแบบ Transmittance (ส่องผ่าน) และ Reflectance (สะท้อน) โดยขึ้นอยู่กับระดับของความสามารถที่แสงสามารถส่องผ่านได้ ตัวอย่างเครื่องวัดสีที่แนะนำ Spectrophotometer CM-600d/CM-700d จุดเด่น เครื่องวัดสี spectrophometer แบบพกพา ออกแบบมาให้จับได้ถนัดมือยิ่งขึ้น อ่านค่าวัดสีได้ง่ายด้วยหน้าจอ LCD สามารถเชื่อมต่อกับบูลธูทปริ้นเตอร์ได้ Spectrophotometer CM-5 จุดเด่น เครื่องวัดสี spectrophometer แบบตั้งโต้ะ อ่านค่าวัดสีได้ง่ายด้วยหน้าจอ LCD สามารถเชื่อมต่อกับบูลธูทปริ้นเตอร์ได้ วัดค่าได้ทั้งแบบTransmittance (ส่องผ่าน) และ Reflectance (สะท้อน) เชื่อมต่อกับคีบอร์ดได้…