• Uncategorized

  Introduction to hyperspectral imaging by Spectral Imaging Ltd.

  แชร์หน้านี้more กิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างทางทีม IIE&IIS จาก Centasia , Konica Minolta Thailand และ Spectral Imaging Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต SPECIM บรรยายสด ผ่าน Zoom ใน วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00น.-15:30 น. บรรยาย (ภาษาอังกฤษ) โดย1.Jussi Soukkamäki : Sales and Business Development Manager at SPECIM2.Esko Herrala : Co-Founder and Senior Application Physicist at SPECIM ความพิเศษของกิจกรรมนี้คือ คุณสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ กับตัวแทนจากบริษัทผู้ได้โดยตรง อีกทั้้งกิจกรรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หัวข้อที่จะบรรยายในครั้้งนี้ มีดังนี้ Specim company and product introduction What is…

 • บทความ

  กล้องไฮเปอร์สเปกตรัม SPECIM IQ

  แชร์หน้านี้more               กล้องถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัม Hyperspectral imaging (HSI)  เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบ พืชผล พืชพรรณ หรือ ผักในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ข้อมูลพื้นฐาน เช่น สรีรวิทยา โครงสร้าง หรือชีวเคมีของพืช สามารถตรวจวัดได้โดยไม่ทำลายตัวอย่าง ในช่วงเวลาต่างๆ ด้วยกล้องถ่ายภาพ HSI ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ตรวจสอบความเครียดของพืชในกระบวนการฟีโนไทป์หรือรูปแบบการเกษตรที่นำเอาเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลมาใช้ภายในฟาร์ม กระบวนการวัดและการใช้งานกล้อง HSI ส่วนมากค่อนข้างซับซ้อน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความต้องการกล้อง HSI ที่ใช้งานง่ายเพิ่มขึ้น              ขอแนะนำ Specim IQ ซึ่งเป็นกล้องไฮเปอร์สเปกตรัมแบบใช้มือถือที่ออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่ทันสมัยของเทคโนโลยี HSI กล้องไฮเปอร์สเปกตรัมแบบออลอินวันใช้เทคโนโลยี push-broom (สแกนเชิงเส้น) Specim IQ มาพร้อมกับการใช้งานบนกราฟิกที่เรียบง่าย ซึ่งให้ผลการวัดและข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้โมเดลการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือทักษะการประมวลผลขั้นสูง กระบวนการจัดการข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ขั้นตอนก่อนการประมวลผลและการจัดหมวดหมู่ สามารถใช้ได้จากซอฟต์แวร์ภายในกล้องได้     หากต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาและกระบวนการจัดการสีและแสงของคุณหรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสีและแสงของเรา   …

 • บทความ

  การประเมินคุณภาพเนื้อสัตว์ด้วยภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกตรัม

  แชร์หน้านี้more      อุตสาหกรรมอาหารให้ปัจจุบัน มีการแข่งขันสูงและใส่ใจคุณภาพเป็นอย่างมาก การประเมินและวิเคราะห์คุณสมบัติภายในและลักษณะภายนอกของเนื้อสัตว์ เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้ผลิตเนื้อสัตว์รวมไปถึงผู้ผลิตอาหารแปรรูป           ปัจจัยสำคัญต่อการคัดแยกและรับรองคุณภาพของเนื้อสัตว์ คุณสมบัติภายในเช่น ปริมาณไขมัน และปริมาณน้ำมีผลต่อรสชาติของเนื้อสัตว์ โดยที่คุณสมบัติภายนอกเช่น สี ผู้บริโภคนิยมใช้เพื่อบ่งบอกถึงความสด ใหม่และคุณภาพของเนื้อสัตว์           การประเมินคุณภาพของเนื้อสัตว์มีวิธีการที่หลากหลาย เช่น ตรวจสอบด้วยสายตา, ตรวจสอบด้วยสีจากกล้องที่มีฟิลเตอร์โดยเฉพาะ หรือทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินและวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์ อย่างไรก็ตามวิธีการเหล่านี้มักจะต้องทำลายตัวอย่าง ใช้เวลานานและไม่เหมาะในการผลิตที่ต้องการความรวดเร็ว นอกจากนั้นยังต้องสุ่มตัวอย่างในพื้นที่หรือ ปริมาณน้อยเท่านั้น       ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเราสามารถประเมินคุณภาพเนื้อสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ทำลายตัวอย่างและมีความแม่นยำได้ด้วย กล้องถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัม Hyperspectral Imaging (HSI)        กล้องไฮเปอร์สเปกตรัมรุ่น Specim IQ และ FX series ให้ความละเอียดของสเปกตรัมสูงทั้งในช่วงสเปกตรัมที่ตามนุษย์มองเห็น (VIS) และช่วงอินฟราเรดระยะใกล้ (NIR) สามารถแสดงความแตกต่างได้มากกว่าสิ่งที่ดวงตามองเห็น นอกจากนี้กล้องเหล่านี้สามารถวัดช่วงสเปกตรัมที่แคบและต่อเนื่องกันจำนวนมาก ดังนั้นจึงสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณสมบัติภายในและภายนอกของเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดี…

 • บทความ

  กล้องไฮเปอร์สเปกตรัมบันทึกข้อมูลได้อย่างไร

  แชร์หน้านี้more ภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกตรัม Hyperspectral imaging (HSI) เป็นการวัดแบบไม่ทำลายตัวอย่างซึ่งสามารถให้สเปกตรัมการสะท้อนแสงแบบสองมิติที่มีรายละเอียดสูงของสสารตัวอย่างในวัสดุเป้าหมาย เราสามารถใช้กล้องไฮเปอร์สเปกตรัมเพื่อรวบรวมข้อมูลสเปกตรัมของสสารตัวอย่างโดยบันทึกสเปกตรัมนับพันหรือหลายแสนสเปกตรัมแทนที่จะเป็นสเปกตรัมเพียงค่าเดียว ในหนึ่งภาพถ่ายจะเป็นการรวบรวมสเปกตรัมของแต่ละพิกเซล ฉนั้นในแต่ละพิกเซลจะมีสเปกตรัมที่สมบูรณ์และรวบรวมเป็นภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกตรัมที่สมบูรณ์ ก่อนบันทึกข้อมูลด้วยกล้องไฮเปอร์สเปกตรัม จำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบหลักสามประการ ได้แก่ ความยาวคลื่นของกล้องไฮเปอร์สเปกตรัม แหล่งกำเนิดแสงใช้ในการส่องสว่าง และแผ่นสีขาวมาตราฐานในการอ้างอิงการสะท้อนแสง ชมวิดีโอการศึกษาด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม กล้องไฮเปอร์สเปกตรัมบันทึกข้อมูลได้อย่างไร? ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จจำนวนมากขึ้นได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเอนกประสงค์ของไฮเปอร์สเปกตรัมถูกใช้ในการวิจัยอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างของสสารตัวอย่างที่นำมาวัดได้แก่ พืช, ผลไม้, ปฐพีวิทยา, โดยสเปกตรัมการสะท้อนจะแสดงถึงโปรไฟล์สเปกตรัมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ช่วยให้ตรวจจับพารามิเตอร์ที่สำคัญในการผลิตอาหาร ธรณีวิทยาและการเกษตรที่แม่นยำ     หากต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาและกระบวนการจัดการสีและแสงของคุณหรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสีและแสงของเรา     ให้เราช่วยคุณในการเลือกวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับความต้องการในการวัดของคุณสามารถติดต่อเพื่อข้อมูลหรือคำแนะในการกำหนดขั้นตอนการวัดค่าสีและแสงเพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่อีเมล teamiie@centasiathai.com เบอร์ 02-361-3730 หรือ 092-384-4664 Line : https://lin.ee/6cpcTtD หรือสแกน QR code ด้านข้างนี้ค่ะ สามารถติดตามช่องYoutubeของเราเพื่อรับชมวิดีโอการสาธิตเครื่องมือ และการแนะนำการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องวัดสี

 • บทความ

  การถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัม ในการวิจัยพืชและการเกษตร

  แชร์หน้านี้more            เมื่อพืชต้องเผชิญกับสภาวะความเครียด เช่น แสงที่มีความเข้มสูง และขาดสารอาหาร อาจส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิต จากการศึกษาพบว่าการสะสมของเม็ดสี เช่น แอนโธไซยานิน มีความสัมพันธ์ กับความเครียดประเภทต่างๆ สิ่งสำคัญคือ ต้องระบุอาการเครียดในพืช เช่น ตั้งแต่เริ่มมีการสะสมของแอนโธไซยานิน การเริ่มปรากฏของแอนโธไซยานินและเม็ดสีประเภทอื่น ๆ มักจะเริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆ ทำให้ยากต่อการระบุ หรือประเมินด้วยสายตา วิธีการที่ใช้อยู่ในการหาปริมาณแอนโธไซยานิน และเม็ดสีประเภทอื่นๆ มักจะอาศัยการประเมินด้วยสายตา หรือการวิเคราะห์ทางเคมี ซึ่งวิธีการเหล่านี้อาจมีความซับซ้อน ใช้เวลานาน ต้องทำลายตัวอย่าง และมีค่าใช้จ่ายสูง          กล้องที่ใช้ระบบการอ้างอิงจากภาพ โดยใช้สีและฟิลเตอร์ และ การถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัม (HSI) กำลังได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสามารถตรวจสอบสิ่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องไม่ต้องทำลายตัวอย่าง กล้องที่ใช้ระบบการอ้างอิงจากภาพ โดยใช้สีและฟิลเตอร์ สามารถจำแนกลักษณะของวัตถุตามสี หรือรูปร่างได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสามารถบันทึกแสงได้ เฉพาะในช่วงที่ตาคนมองเห็น คือ สีแดง เขียว และน้ำเงิน (RGB) ความสามารถในการระบุชนิดของสสารจึงน้อยมาก    …

 • บทความ

  การวัดปริมาณคลอโรฟิลล์อย่างแม่นยำด้วยการถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัม

  แชร์หน้านี้more              คลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุหรือเม็ดสีที่สำคัญของพืชที่ดูดซับพลังงานจากแสงเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง พืชที่มีสุขภาพดีโดยทั่วไปจะมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูง และปริมาณจะมีแนวโน้มลดลงเมื่อช่วงอายุของใบเพิ่มขึ้นหรือเมื่อพืชอยู่ภายใต้ความเครียด[1] ดังนั้น เราจึงมักใช้ภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกตรัมเพื่อตรวจสอบและศึกษาความสมบูรณ์ สุขภาพและการเจริญเติบโตของพืช เช่น ความเครียด ภาวะโภชนาการของพืช เป็นต้น นอกจากนี้ คลอโรฟิลล์ยังสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางอ้อมของธาตุไนโตรเจน ซึ่งเป็นพารามิเตอร์สำคัญที่ใช้กันทั่วไปในการบริหารจัดการทางการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด วิธีดั้งเดิมในการตรวจวัดปริมาณคลอโรฟิลล์คือ วิธีทางเคมีซึ่งต้องทำในห้องปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนเกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวใบจากพืชตัวอย่างและการสกัดคลอโรฟิลล์โดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ หลังจากนั้นจะใช้ HPLC โครมาโตกราฟี เพื่อวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ วิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลานาน และเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสกัดที่ยุ่งยาก ซึ่งทำลายใบพืชและไม่สามารถตรวจสอบ ติดตามลักษณะของพืชเมื่อเวลาผ่านไป ในทางตรงกันข้าม ภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกตรัม hyperspectral imaging (HSI)[2] เป็นเทคโนโลยีใหม่โดยวัดปริมาณคลอโรฟิลล์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง ตรวจวัดรวดเร็ว และเที่ยงตรง            HSI เป็นการผสมผสานระหว่างการวัดสเปกตรัมและการถ่ายภาพดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี HSI โครงสร้างทางกายภาพของพืช เช่น ใบและลำต้น สามารถรตรวจวัดได้จากเทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล และข้อมูลทางสรีรวิทยาหรือชีวเคมีจากการวัดสเปกตรัม โดยตรวจวัดด้วยช่วงสเปกตรัมที่แคบและต่อเนื่องกันแล้วนำมาเชื่อมต่อกันได้เป็นสเปกตรัมที่สมบูรณ์จำนวนมาก กล้องถ่ายภาพ HSI มีหลากหลายประเภท เช่น แบบสแกนเชิงเส้น…

 • บทความ

  การตรวจสอบคุณภาพของผักและผลไม้ด้วยการถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัม

  แชร์หน้านี้more การประเมินคุณภาพของผักและผลไม้ มีความสำคัญต่อการได้ผลผลิตที่ดีขึ้น อายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นและลดของเสียลง การประเมินคุณภาพอย่างครอบคลุมหมายถึงการตรวจสอบทั้งลักษณะภายนอก และคุณลักษณะภายในของผักและผลไม้ ข้อบกพร่องภายนอก เช่น รอยช้ำ รอยด่าง หรือความแน่นของเนื้อ เป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพอย่างหนึ่ง คุณลักษณะภายใน เช่น ปริมาณความชื้น มีความสัมพันธ์กับรสชาติและกลิ่น ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมของผักและผลไม้ โดยทั่วไป การตรวจสอบลักษณะภายนอกของผักและผลไม้ ด้วยตัวบุคคลนั้นใช้เวลานานและมีความไม่แน่นอน ในขณะเดียวกัน วิธีที่ใช้ในการประเมินคุณลักษณะภายในที่แท้จริงของผักและผลไม้นั้น มักต้องทำลายตัวอย่าง หรือต้องใช้การวิเคราะห์ทางเคมีที่มีราคาแพง ปัจจุบันผู้ผลิตผักและผลไม้หลายรายกำลังเปลี่ยนมาใช้กระบวนการตรวจสอบด้วย เทคโนโลยีไฮเปอร์สเปกตัม hyperspectral imaging (HSI) [1] เพื่อการประเมินที่รวดเร็ว แม่นยำ และไม่ทำลายตัวอย่าง เทคโนโลยี HSI เช่น กล้อง Specim IQ และ FX series เป็นวิธีการที่รวดเร็ว คุ้มค่า และไม่ต้องทำลายตัวอย่าง ในการประเมินคุณภาพของผักและผลไม้ กล้อง Specim IQ และ FX series จะวัดทั้งช่วงสเปกตรัมที่ตาคนมองเห็นได้ และช่วงความยาวคลื่นที่ตาของเรามองไม่เห็น นอกจากนี้ ยังสามารถวัดช่วงความยาวคลื่นแคบๆ จำนวนมากในช่วงสเปกตรัมที่ต่อเนื่อง ทำให้สามารถระบุลักษณะพื้นผิวภายนอกและองค์ประกอบทางเคมีได้แม่นยำยิ่งขึ้น กล้อง Specim…

 • บทความ

  การถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัม

  แชร์หน้านี้more         การตรวจจับหรือวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ เราต้องตรวจสอบก่อนว่า แสงมีปฏิสัมพันธ์กับวัสดุอย่างไรโดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของสเปกตรัม สเปกตรัมของวัสดุแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกับลายนิ้วมือของเรา สำหรับการระบุเอกลักษณ์ เราสามารถระบุได้จากสเปกตรัมของวัสดุด้วยการทำความเข้าใจปริมาณของแสงที่สะท้อน ส่องผ่าน หรือเปล่งแสงออกมาในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ          การถ่ายภาพสเปกตรัมเป็นเทคนิคที่รวมการวัดสเปกตรัมกับการถ่ายภาพดิจิทัลไว้ด้วยกัน ต่างจากกล้องทั่วไปที่จับแสงเป็นสีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียวภายในช่วงสเปกตรัมที่มองเห็นได้ กล้องถ่ายภาพสเปกตรัมสามารถจับแสงในช่วงความยาวคลื่นช่วงสั้นโดยเริ่มจากช่วง UV ผ่านช่วงที่มองเห็นได้ และ ช่วงอินฟราเรดของสเปกตรัม ความสามารถในการตรวจสอบสเปกตรัมที่กว้างช่วยให้ระบุและแยกแยะสารต่างๆ ที่ไม่สามารถแยกได้ด้วยสายตาในสสารตัวอย่างได้ง่ายขึ้น ด้วยสีหรือความแตกต่างทางเคมี         การถ่ายภาพสเปกตรัมสามารถแบ่งออกเป็น ภาพถ่ายแบบมัลติสเปกตรัม Multispectral Imaging (MSI) และภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกตรัม Hyperspectral Imaging (HSI) ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง MSI และ HSI คือความละเอียดของสเปกตรัม กล้อง HSI จะวัดแสงในแถบความยาวคลื่นที่แคบจำนวนมาก อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กล้อง MSI จะวัดเฉพาะแถบความยาวคลื่นจำนวนไม่ต่อเนื่องบางช่วงเท่านั้น         กล้อง…

 • บทความ

  ภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกตัมคืออะไร

  แชร์หน้านี้more     สสารหรือวัสดุทุกชิ้นมีปฏิสัมพันธ์กับแสงในลักษณะเฉพาะ สเปกตรัมของสสาร กล่าวคือ ปริมาณแสงที่สะท้อน เปล่งออกมา หรือส่งผ่านสสารนั้นแตกต่างกันไปตามความยาวคลื่นที่แตกต่างกันอย่างไร ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางเคมีของสสารและลักษณะทางกายภาพ       การถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตัม Hyperspectral Imaging (HSI) เป็นเทคนิคที่ผสมผสานทั้งการวัดสเปกตรัมและการถ่ายภาพดิจิทัล ช่วยให้ระบุประเภท ชนิด ทำแผนภูมิ และคัดแยกสสารได้ง่ายตามความแตกต่างของคุณสมบัติทางชีววิทยา เคมี หรือทางกายภาพ      HSI ถูกใช้มากขึ้นในงานวิจัยมากมาย เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ การวิจัยพืชพรรณ การเกษตรที่แม่นยำ การวิเคราะห์อาหาร ฯลฯ Specim ผู้บุกเบิกและผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัม มีเครื่องมือและโซลูชันการถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัมที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมความยาวคลื่น ตั้งแต่ช่วงตามองเห็นและอินฟราเรดระยะใกล้ไปจนถึงคลื่นความร้อน เทคโนโลยี HSI ของ Specim ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากในด้านการวิจัยต่างๆ สำรวจแอปพลิเคชันการวิจัยทั้งหมดของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกตัมคืออะไร ภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกตรัมให้ข้อมูลอะไรบ้าง หากต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาและกระบวนการจัดการสีและแสงของคุณหรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสีและแสงของเรา     ให้เราช่วยคุณในการเลือกวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับความต้องการในการวัดของคุณสามารถติดต่อเพื่อข้อมูลหรือคำแนะในการกำหนดขั้นตอนการวัดค่าสีและแสงเพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่อีเมล teamiie@centasiathai.com เบอร์ 02-361-3730 หรือ 092-384-4664 Line : https://lin.ee/6cpcTtD หรือสแกน QR code ด้านข้างนี้ค่ะ สามารถติดตามช่องYoutubeของเราเพื่อรับชมวิดีโอการสาธิตเครื่องมือ…