วิดีโอ

วิดีโอ

สามารถติดตามวิดีโอใหม่ๆได้ที่ ช่องยูทูปของเรา

  • การวัดค่าสี
  • การวัดค่าแสงและหน้าจอ

Spectrophotometer CM-M6 เครื่องรุ่นใหม่ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดสีที่มีรูปแบบองค์ประกอบที่ซับซ้อนสำหรับทั้งงานเคลือบสีและงานพลาสติก เครื่องวัดสี CM-M6 ให้ข้อมูลการวัดออกมา 6 มุมในมุมที่แตกต่างกัน เหมาะกับการวัดสีเมทาลิกและสีมุกเป็นอย่างยิ่ง

ไม่มีการวัดสีที่ง่ายไปกว่าการวัดสีด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ CM-5 ที่ล้ำสมัยและความสามารถครบครันในเครื่องเดียว ด้วยนวัตกรรมที่ทำให้ทุกคนสามารถใช้งานเครื่องเพื่อวัดสีได้ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ตัวเครื่องนั้นยังมี คีย์บอร์ด จอแอซีดีสี พร้อมทั้งการออกแบบให้สามารถวัดสีด้านบนและสามารถสอบเทียบได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้เครื่องตัวเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี, อาหาร, เครื่องดื่ม, ยา และบรรจุภัณฑ์

Spectrophotometer CM-25cG เครื่องรุ่นใหม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดสีและวัดความเงาภายในตัวเครื่องเดียวกัน ด้วยมุมการอ่านค่าสีที่มีลักษณะแบบ 45°c: 0° พร้อมเซ็นเซอร์วัดความเงาที่มุม 60˚ ทำให้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพานี้เหมาะสมและตอบโจทย์ต่อการวัดสีภายในรถยนต์เป็นอย่างยิ่ง

CR-10 Plus เป็นเครื่องวัดสีราคาประหยัดที่สามารถช่วยให้ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญด้านงานการรับประกันคุณภาพทั่วโลก มั่นใจว่าสีนั้นมีความสม่ำเสมอ ด้วยเครื่องมือราคาประหยัดนี้ ทำให้คุณสามารถวัดความแตกต่างรวมของสีระหว่างแผ่นมาตรฐานและตัวอย่างได้ภายในพริบตาเดียว

ค่าแกมมาของหน้าจอมีผลโดยตรงต่อความสว่างโดยรวมของภาพ ภาพที่ไม่ได้รับการปรับแก้ไขแกมมาอย่างถูกต้องจะดูซีดจางหรือมืดเกินไป เครื่องวิเคราะห์สี Konica Minolta CA-410 นั้นมีการสลับช่วงการวัดและใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลที่เร็วขึ้น สามารถทำการวัดแกมมา RBGW แบบ 64 ขั้นด้วยเวลาน้อยลง 30% โดยการใช้ LTD Auto เมื่อเปรียบเทียบกับ CA-310

การเกิดของหน้าจอแสดงผลแบบ High-Dynamic-Range (HDR) ทำให้เกิดความจำเป็นในการวัดค่าความสว่างที่มีช่วงกว้างขึ้น โดยต้องสามารถวัดได้ตั้งแต่ค่าความสว่างที่ต่ำมากๆไปจนถึงสูงมากๆ เครื่องวิเคราะห์สี Color Analyzer CA-410 (พัฒนามาจาก CA-310) มีวงจรเซ็นเซอร์แบบใหม่ที่สามารถวัดความสว่างในช่วง 0.001 cd / m2 ถึง 5,000 cd / m2 ได้อย่างแม่นยำ