การตรวจสอบเทคโนโลยีแสดงผลภาพบนกระจกหน้ารถ หรือ Head up display (HUD)

แชร์หน้านี้
HUD สำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์เครื่องแรกอยู่ใน ปี 1988 Oldsmobile Cutlass Supreme (ภาพ: © General Motors)

         เทคโนโลยีแสดงผลภาพบนกระจกหน้า (HUD) เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเห็นข้อมูลการขับขี่ได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนน ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์  รวมทั้งความคาดหวังของลูกค้าด้านคุณภาพของภาพและประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น เริ่มตั้งแต่บนเครื่องบินสงครามโลกครั้งที่ 2จนถึง HUD สำหรับยานยนต์เครื่องแรกจาก General Motors ในปี 1988 จนถึงปัจจุบัน ระบบ HUD ได้พัฒนามาไกลในด้าน UI หรือปัจจัยในการเชื่อมต่อกับผู้ขับขี่ที่สามารถมองเห็นได้ซับซ้อนและสวยงามมากขึ้น

         ปัจจุบัน HUD ได้รับการบรรจุเป็นอุปกรณ์มาตรฐานหรืออุปกรณ์ทางเลือกจากผู้ผลิตรถยนต์มากกว่า 30 รายทั่วโลก สามารถพบได้ในรถยนต์หรู อย่างเช่น BMW, Mercedes-Benz, Jaguar และ Rolls Royce แม้แต่รถระดับกลางและ SUV จากผู้ผลิตต่างๆ เช่น Hyundai, Volvo, Mazda, Audi, Chevrolet และ Toyota

หน้าที่หรือบทบาทของกระจกหน้ารถต่อระบบ HUD

ระบบ HUD รุ่นแรกๆ และระบบ HUD ที่มีอยู่ในท้องตลาดยานยนต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักจะมีหน้าจอขนาดเล็กรวมไว้กับระบบฉายภาพ โดยจะแสดงการฉายภาพข้อมูลแยกจากกระจกหน้ารถ ซึ่งเรียกระบบนี้ว่า Combiner HUD ระบบ HUD อีกแบบหนึ่งจะฉายภาพ “Static”

           การฉายภาพ 2D HUD ทั่วไป (ซ้าย) จะแสดงข้อมูลโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก

ระบบ HUD ติดตั้งหลังการขายของ HUDWAY Drive (ขวา) พร้อมแผงแสดงภาพของตัวเอง  (ภาพขวามือ © HUDWAY)

 

         การเปรียบเทียบ HUD ในอนาคต จะใช้เทคโนโลยี ความเป็นจริงเสริมหรือความเป็นจริงแต่งเติมขั้นสูง (Augmented Reality (AR)) ระบบเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากกล้องและเซ็นเซอร์เพื่อฉายภาพ 3 มิติที่รวมเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกรถยนต์ เช่น การวางลูกศรนำทางให้ปรากฏเพื่อช่วยเหลือการใช้ช่องจราจรที่ถูกต้อง AR HUDs เหล่านี้ใช้พื้นที่กระจกหน้ารถขนาดใหญ่เป็นจอภาพแสดงผล ส่งผลให้ลักษณะที่สำคัญหรือปัจจัยของกระจกหน้ารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพการมองเห็น ต่อการฉายภาพของ HUD โครงสร้างหรือการเคลือบกระจกหน้ารถ อาจทำให้เกิดข้อบกพร่อง เช่น การบิดเบี้ยว ภาพซ้อน หรือการขยายภาพเสมือน

                     ระบบ HUD ของยานยนต์ให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้ขับขี่ เช่น ข้อมูลความเร็วและการนำทาง ตำแหน่งของยานพาหนะอื่นๆ วัตถุกีดขวาง และช่องทางเดินรถโดยไม่ต้องละสายตาจากถนน

ภาพแสดงให้เห็นในที่นี้คือ HUD สไตล์ AR ซึ่งจะทำการฉายภาพ 3 มิติรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกรถยนต์เข้าด้วยกัน

             ผู้ผลิตยานยนต์ยนต์อยู่ในระหว่างการกำหนดค่าพารามิเตอร์ในการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดสำหรับผู้ผลิตกระจกหน้ารถของตน เนื่องจากข้อกำหนดด้านการตรวจสอบด้วยภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น อุปกรณ์ตรวจสอบแบบเดิม เช่น กล้องวิชันซิสเต็ม (Vision System Camera) และซอฟต์แวร์แบบเดิมจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ ผู้ผลิตยานยนต์จึงมีความต้องการเครื่องมือตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของ HUD ทั้งในปัจจุบันและก้าวสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ตรวจสอบกระจกหน้ารถเพื่อใช้กับระบบ HUD

          การทดสอบกระจกหน้ารถมักใช้ระบบการแสดงภาพร่วมกับการตรวจสอบด้วยสายตาและแยกคุณสมบัติของกระจกหน้ารถออกจากคุณสมบัติของระบบฉายภาพ HUD การทดสอบและตรวจสอบการแสดงภาพร่วมกับกระจกหน้ารถยนต์ช่วยให้ผู้ผลิตกระจกรถยนต์ได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ รูปแบบของกระจก คุณสมบัติของกระจกแต่ละชั้น และลักษณะมุมโค้ง เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถปรับกระบวนการและแก้ไขปัญหาในการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

ตัวอย่างภาพซ้อน (ซ้าย) และภาพบิดเบี้ยว (ขวา) ข้อบกพร่องสองประเภทที่เกิดขึ้นบนกระจกหน้ารถยนต์ที่ถูกใช้เป็นจอแสดงผล

HUD ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐานและการขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัย

 

                 วิธีที่มีประสิทธิภาพในการทดสอบ HUD บนกระจกหน้ารถใช้ระบบการตรวจวัดแบบสองมิติ  อย่าง Radiant’s ProMetric® Y-series Imaging Colorimeter หรือ I-series Imaging Colorimeter มีรูปแบบการทดสอบ เช่น ตารางแบบจุดจะถูกฉายบนกระจกหน้ารถ และซอฟท์แวร์ช่วยสร้างภาพ ด้วย TT-HUD™ โมดูลของ Radiant’s TrueTest™ Software จะใช้ตรวจสอบการฉายภาพเพื่อระบุและหาปริมาณจุดบกพร่อง สามารถประเมินคุณภาพของภาพได้หลายภาพ หลายพารามิเตอร์ พร้อมกันในการวัดเพียงครั้งเดียว เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ OEM และข้อกำหนดของอุตสาหกรรม เช่น มาตรฐานตามที่สมาคมวิศวกรยานยนต์กำหนด SAE J1757-2

โซลูชันการทดสอบ HUD ของ Radiant จะเปรียบเทียบภาพทดสอบ (แถวแรก) กับภาพที่ฉายจาก HUD (แถวที่สอง) เพื่อระบุข้อบกพร่อง เช่น การบิดเบือนและภาพซ้อน คุณภาพของภาพหลายพารามิเตอร์ได้รับการประเมินในการวัดเพียงครั้งเดียว ทำให้ตรวจสอบคุณภาพ HUD ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

            หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ต้องการสัมมนาผ่านเว็บ การตรวจสอบลักษณะของกระจกหน้ารถที่มีผลต่อเฮดอัพ ดิสเพลย์: ความต้องการใหม่สำหรับการตรวจสอบด้วยสายตา “Characterizing the Effects of Windshields on Head-Up Displays: New Demands for Visual Inspection.” จัดขึ้นโดย Automotive IQ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Intelligent Lighting 2021 การสัมมนาผ่านเว็บความยาว 30 นาทีนี้มีการนำเสนอเชิงลึกโดย Matt Scholz ผู้นำธุรกิจยานยนต์ของ Radiant หัวข้อที่ครอบคลุมในการสัมมนาผ่านเว็บ ได้แก่ :

  • หน้าที่หรือบทบาทของกระจกหน้ารถต่อระบบ HUD
  • ข้อบกพร่องทั่วไปที่เกิดจากกระจกหน้ารถและวิธีการวัด
  • ข้อจำกัดของระบบการตรวจสอบแบบดั้งเดิมสำหรับการทดสอบที่ OEM กำหนด
  • ลักษณะสำคัญของอุปกรณ์ตรวจสอบกระจกหน้ารถ HUD โดยได้รับการสนับสนุนจากกรณีศึกษาของลูกค้าและตัวอย่างการตรวจวัด

    หากต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาและกระบวนการจัดการสีและแสงของคุณหรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสีและแสงของเรา 

    ให้เราช่วยคุณในการเลือกวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับความต้องการในการวัดของคุณสามารถติดต่อเพื่อข้อมูลหรือคำแนะในการกำหนดขั้นตอนการวัดค่าสีและแสงเพิ่มเติมได้ที่

ได้ที่อีเมล teamiie@centasiathai.com

เบอร์ 02-361-3730 หรือ 092-384-4664 

Line : https://lin.ee/6cpcTtD หรือสแกน QR code ด้านข้างนี้ค่ะ

สามารถติดตามช่องYoutubeของเราเพื่อรับชมวิดีโอการสาธิตเครื่องมือ และการแนะนำการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องวัดสี