ซอฟต์แวร์

โซลูชันซอฟต์แวร์

 • VisionCAL® LED Screen Correction System

  View More

  VisionCAL® LED Screen Correction System

  ระบบขั้นสูงสำหรับการแก้ไขสีและความสว่างอัตโนมัติของ LED modules และหน้าจอ

  SPEC SHEET

  เพิ่มเพื่อน

 • ProSource® Light Source Analysis and Ray Set Generation Software

  View More

  ProSource® Light Source Analysis and Ray Set Generation Software

  ProSource ®ช่วยให้ผู้ออกแบบระบบออปติคัลใช้ประโยชน์จากไฟล์ Radiant Source Model™ (RSM) ของแหล่งกำเนิดแสงและระบบแสงสว่างได้อย่างเต็มที่

  RSM เป็นวิธีการที่แม่นยำที่สุดในการอธิบายเอาต์พุตระยะใกล้ของแหล่งกำเนิดแสงในซอฟต์แวร์การออกแบบออปติคัลและไฟส่องสว่าง เนื่องจากมีข้อมูลการวัดทั้งหมด ซึ่งรวมถึงภาพความสว่าง จากทุกมุมมองสำหรับแหล่งกำเนิดแสงหรือระบบแสง

  SPEC SHEET

  เพิ่มเพื่อน

 • PM-KB™ Illuminated Keyboard Testing Software

  View More

  PM-KB™ Illuminated Keyboard Testing Software

  ระบบ PM-KB ได้รวมซอฟต์แวร์เฉพาะแอปพลิเคชันและ  ProMetric ® Imaging Colorimeter หรือ Photometer  เพื่อการตรวจสอบความส่องสว่างและสีของอักขระของคีย์บอร์ดและคีย์แพดที่มีแสงพื้นหลังอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ และประเมินโดยรวม ความสว่างของคีย์บอร์ดและความสม่ำเสมอของสี

  PM-KB ยังทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งตัวพิมพ์ใหญ่อย่างถูกต้องและแต่ละปุ่มอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม PM-KB เป็นระบบทดสอบเฉพาะและง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน

  SPEC SHEET

  เพิ่มเพื่อน

 • PM-HL™ Headlamp Evaluation Module

  View More

  PM-HL™ Headlamp Evaluation Module

  PM-HL ช่วยให้สามารถประเมินรูปแบบลำแสงไฟหน้าได้อย่างแม่นยำ และแปลงรูปแบบลำแสงไฟหน้าเป็นการกระจายไฟส่องสว่างบนถนน

  SPEC SHEET

  เพิ่มเพื่อน

 • ProMetric® Software

  View More

  ProMetric® Software

  Radiant Vision Systems Imaging Photometer และ Colorimeter แต่ละตัวมาพร้อมกับ ProMetric ซึ่งเป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ทำงานบน Windows ® อันทรงพลัง ซึ่งให้การควบคุมอุปกรณ์ การเก็บข้อมูล และความสามารถในการวิเคราะห์ภาพ สำหรับการใช้งานการวัดจำนวนมาก ProMetric ให้ความสามารถในการควบคุมการวัดหลักและการวิเคราะห์ที่จำเป็น สำหรับการประมวลผลภาพที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและแอปพลิเคชันการตรวจจับข้อบกพร่อง

  เพิ่มเติม

  เพิ่มเพื่อน

 • VIP™ (Vision Inspection Pack) License for TrueTest™ Software

  View More

  VIP™ (Vision Inspection Pack) License for TrueTest™ Software

  เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซอฟต์แวร์ Radiant Vision Systems  TrueTest  ทำให้ประโยชน์ทั้งหมดของ ซอฟต์แวร์ TrueTest ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการประเมินส่วนประกอบที่มีแสงพื้นหลัง (backlit) เช่น ปุ่มควบคุมที่เรืองแสง  แผงหน้าปัด และแถบไฟ LED

  SPEC SHEET

  เพิ่มเพื่อน

 • TrueMURA™ Display Mura Analysis License for TrueTest™ Software

  View More

  TrueMURA™ Display Mura Analysis License for TrueTest™ Software

  เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซอฟต์แวร์ Radiant Vision Systems  TrueTest  ทำให้ประโยชน์ทั้งหมดของ ซอฟต์แวร์ TrueTest ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ใช้งานการทดสอบเพิ่มเติมสำหรับการประเมิน mura การแสดงผลตามการรับรู้ทางสายตาของมนุษย์

  SPEC SHEET

  เพิ่มเพื่อน

 • TT-NIRI™ Near-Infrared Test Module

  View More

  TT-NIRI™ Near-Infrared Test Module

  เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซอฟต์แวร์ Radiant Vision Systems  TrueTest  ทำให้ประโยชน์ทั้งหมดของ ซอฟต์แวร์ TrueTest ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อทำการวัดตามภาพอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยการทดสอบเฉพาะแอปพลิเคชันเพื่อประเมินความถูกต้องของ LED NIR, เลเซอร์ 850 หรือ 940 นาโนเมตร*

  SPEC SHEET

  เพิ่มเพื่อน

 • TT-HUD™ Head-Up Display Test Module

  View More

  TT-HUD™ Head-Up Display Test Module

  เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซอฟต์แวร์ Radiant Vision Systems  TrueTest  ทำให้ประโยชน์ทั้งหมดของ ซอฟต์แวร์ TrueTest ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถใช้เพื่อประเมินทุกแง่มุมที่มองเห็นได้ของระบบ HUD รวมถึงการทดสอบพารามิเตอร์เฉพาะตามมาตรฐานยานยนต์

  SPEC SHEET

  เพิ่มเพื่อน

 • TT-AutomotiveDisplay™ Automotive Display Test Module

  View More

  TT-AutomotiveDisplay™ Automotive Display Test Module

  เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซอฟต์แวร์ Radiant Vision Systems  TrueTest  ทำให้ประโยชน์ทั้งหมดของ ซอฟต์แวร์ TrueTest ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการวัดแสง สี และ mura เพื่อประเมินคุณภาพของจอแสดงผลที่สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

  SPEC SHEET

  เพิ่มเพื่อน

 • TT-ARVR™ Display Test Module

  View More

  TT-ARVR™ Display Test Module

  โมดูล TT-ARVR  เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซอฟต์แวร์ Radiant Vision Systems  TrueTest  ทำให้ประโยชน์ทั้งหมดของ ซอฟต์แวร์ TrueTest ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  เพื่อวัดแสง สี และมิติอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการทดสอบเฉพาะเพื่อประเมินคุณภาพของจอแสดงผลที่รวมเข้ากับ AR, VR, และอุปกรณ์ MR

  SPEC SHEET

  เพิ่มเพื่อน

 • TrueTest™ Automated Visual Inspection Software

  View More

  TrueTest™ Automated Visual Inspection Software

  TrueTest™ Automated Visual Inspection Software

  TrueTest คือโปรแกรมสำหรับทดสอบคุณภาพหน้าจอใช้งานเริ่มกับเครื่อง

  • ProMetric Y Series Photometers: Y2, Y16, Y29, Y43, Y45, Y61
  • ProMetric I Series Colorimeters: I2, I8, I16, I29, I61

  SPEC SHEET

  เพิ่มเพื่อน

 • Colibri Software

  View More

  Colibri Software

  หนึ่งแพลตฟอร์มสำหรับการควบคุมสี ใช้ได้กับบริษัทเล็กๆไปจนถึงบริษัทที่มีบริษัทลูกในเครือและซัพพลายเออร์กระจายอยู่ทั่วโลก Colibri  เป็นระบบการจัดการสีที่จะช่วยให้ผู้ออกแบบ, เจ้าของแบรนด์และกลุ่มบริษัท, ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์สามารถกำหนด จัดการและสื่อสารสีได้

  Brochure Download: Download PDF (Eng)

  เพิ่มเพื่อน

 • Spectramagic NX

  View More

  Spectramagic NX

  SpectraMagic ™ NX  เป็นโปรแกรมใช้ร่วมกับการวัดค่าสี ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของ Konica Minolta โดยมีรูปแบบการรายงานผลการวิเคราะห์สี ความแตกต่างของสี  และปรับเปลี่ยนรูปแบบตามการรายงานผลได้ตามความต้องของผู้ใช้งาน

  Brochure Download: Download PDF (Eng)

  เพิ่มเพื่อน

 • Spectramagic DX

  View More

  Spectramagic DX

  SpectraMagic ™ DX  เป็นโปรแกรมใช้ร่วมกับการวัดสีและควบคุมสี ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท เช่น พลาสติก, อุตสาหกรรมสี , เครื่องสำอาง

  Brochure Download: Download PDF (Eng)

  เพิ่มเพื่อน

 • CM-SA Skin Analysis Software

  View More

  CM-SA Skin Analysis Software

  CM-SA Skin Analysis เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ผิว ทำงานร่วมกับเครื่องมือสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ของ Konica Minolta เพื่อวัดค่าสีของผิวพร้อมกับการแสดงตัวเลขของค่าดัชนีเมลานิน, ค่าดัชนีความอิ่มตัวของออกซิเจนของเฮโมโกลบิน (Hb SO2) และดัชนีฮีโมโกลบิน (Hb)

  Brochure Download: Download PDF (Eng)

  เพิ่มเพื่อน