โปสเตอร์

โปสเตอร์

ค่า XYZ tristimulus และหน่วยสีพื้นฐาน  Yxy  ถือว่าพัฒนามาจากระบบสี  CIE  ซึ่งปัจจุบัน CIE  นำเสนอพื้นฐานสีในปี 1931 เป็นกราฟ 2 มิติ โดยไม่รวมค่าความสว่างเข้ามาด้วย จากไดอะแกรมดังกล่าว บริเวณที่เข้าใกล้จุดกึ่งกลางจะไม่มีสีและสีจะสดเมื่อใกล้เส้นขอบมากขึ้น

ค่าอุณหภูมิสมบูรณ์ของวัตถุดำเรียกว่าอุณหภูมิสี โดยสีเหล่านี้จะอยู่บนแนวเส้นพิกัดของวัตถุดำในแผนภูมิไดอะแกรมสี  xy

อุณหภูมิสีเทียบสัมพันธ์ได้ถูกนำมาใช้จากแนวคิดเกี่ยวกับอุณหภูมิของสีสำหรับสีที่มีความใกล้เคียงกับแนวเส้นของวัตถุดำแต่ไม่เหมือนกันทีเดียว แนวเส้นของวัตถุดำ, เส้นไอโซเทมเพอเรเจอร์, และเส้นที่มีค่า ∆uv เหมือนกัน จะใช้บอกค่าความแตกต่างของสีจากวัถตุดำ สามารถดูได้จากแผนภูมิ

Konica Minolta Colorimetic Technology_01 : a*,b* Chromaticity Diagram

หากต้องการไฟล์ขนาดใหญ่ สำหรับงานพิมพ์ 

ทางเรามีไฟล์ .jpg ขนาด 20 MB. เพื่อให้คุณสามารถปริ้นเป็นโปสเตอร์ที่มีความคมชัดสูง โปรดติดต่อเรา คลิก

Konica Minolta Colorimetic Technology_02 

หากต้องการไฟล์ขนาดใหญ่ สำหรับงานพิมพ์ 

ทางเรามีไฟล์ .jpg ขนาด 10 MB. เพื่อให้คุณสามารถปริ้นเป็นโปสเตอร์ที่มีความคมชัดสูง โปรดติดต่อเรา คลิก

Konica Minolta Colorimetic Technology_03 : 1931 x,y Chromaticity Diagram

หากต้องการไฟล์ขนาดใหญ่ สำหรับงานพิมพ์ 

ทางเรามีไฟล์ .jpg ขนาด 20 MB. เพื่อให้คุณสามารถปริ้นเป็นโปสเตอร์ที่มีความคมชัดสูง โปรดติดต่อเรา คลิก