เครื่องวิเคราะห์สี 2D รุ่น CA-2500

เครื่องวิเคราะห์สี CA-2500 สามารถวัดความส่องสว่าง และค่าการกระจายความเข้มของสีสำหรับจอแสดงผลผ่านหน้าจอหลัก เหมาะสำหรับการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยน เพื่อทำให้เป็นรูปแบบเดียวกัน, ความสม่ำเสมอของหน้าจอ, สมดุลแสงสีขาว, แกมมาและความคมชัด เป็นเครื่องที่ CCD ที่มีความละเอียดสูง โดยใช้ฟิลเตอร์ XYZ เพื่อจะสัมพันธ์กับการรับรู้ของมนุษย์และสามารถประเมินจอแสดงผลหลายจอได้ในการเวลาเดียวกัน

Brochure Download: Download PDF (Eng)

 

เพิ่มเพื่อน