Light Protection Tube CR-A33e

หัววัดสำหรับ CR-410 สำหรับการวัดตัวอย่างที่เป็นของเหลว เปียก หรือชื้น แผ่นกระจกป้องกันป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเข้าสู่เครื่องมือวัด

ติดต่อเรา

Category: