Granular Attachment CR-A50

Granular Attachment CR-A50 : สำหรับการวัดผง แป้ง เมล็ดพืช หรือวัสดุที่เป็นเม็ดขนาดเล็กอื่นๆ

Optional accessories for CR-400 / CR-410

 

ติดต่อเรา

Category: