Sample Holder CR-A505

Sample Holder CR-A505 ฐานยึดหัววัดให้อยู่ในตำแหน่งแนวนอน ใช้ร่วมกับที่จับตัวอย่าง CM-A96 วัดตัวอย่างขนาดเล็กที่มีความหนาสูงสุด 22.5 มม. หรือกับเซลล์แก้ว 10 หรือ 20 มม.

ติดต่อเรา

Category: