Transmittance Specimen Holder CM-A96

Transmittance Specimen Holder CM-A96

สำหรับการวัดของเหลวทึบแสง ใช้ร่วมกับตัวยึดตัวอย่าง CM-A514 แจับยึดด้านข้างที่เคลื่อนที่ได้ช่วยให้เซลล์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ใช้กับเครื่องวัดสี CM-600d / CM-700d / CM-5 / CR-5

เพิ่มเพื่อน

Category: