Tube Cell CM-50

CM-50 Tube Cell Ǿ 45 / 52 mm depth

ทำจากแก้วออปติคัลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 มม. และมีความลึก 50 มม. เซลล์นี้เหมาะสำหรับการตรวจวัดการสะท้อนแสงของแป้ง ผง เมล็ดพืช และวัสดุที่เป็นเม็ดทึบแสงและโปร่งใสเล็กน้อย

เพิ่มเพื่อน

Category: