Tube Cell CM-A128

CM-A128 Tube Cell

ทำจากแก้วออปติคัลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 มม. และมีความลึก 15 มม. เซลล์นี้เหมาะสำหรับการตรวจวัดการสะท้อนแสงของครีมทึบแสง ผง เมล็ดพืช และวัสดุที่เป็นเม็ด ใช้กับ Target Mask CM-A203

เพิ่มเพื่อน

Category: