Tube Cell CR-A504

CR-A504 Tube Cell

ทำจากแก้วออปติคัลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 34 มม. และมีความลึก 33 มม. เซลล์นี้เหมาะสำหรับการตรวจวัดการสะท้อนแสง (reflectance ) ของ ของเหลว แป้งเปียก แป้ง เมล็ดพืช หรือตัวอย่างที่เป็นผง หรือ เม็ดขนาดเล็ก

เพิ่มเพื่อน

Category: