Tube Cell CR-A506

ทำจากแก้วออปติคัลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. และมีความลึก 58 มม. เซลล์นี้เหมาะสำหรับการตรวจวัดการสะท้อนแสง (reflectance ) ของ ของเหลว แป้งเปียก แป้ง เมล็ดพืช หรือตัวอย่างที่เป็นผง หรือ เม็ดขนาดเล็ก

เพิ่มเพื่อน

Category: