หน่วยสีพื้นฐานที่ควรรู้ ตอนที่ 2

แชร์หน้านี้
หน่วยสีระบบ  L*a*b*  (L*a*b* color space) 

บางครั้งเรียกว่า CIELAB เป็นอีกระบบหนึ่งที่นิยมกันมากในการนำมาใช้วัดค่าสีและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในหลายๆ วงการ  โดยหน่วยสีนี้เป็นประเภทที่มีสเกลสม่ำเสมอ (Unifrom) ซึ่งได้ถูกกำหนดโดย CIE  ในปี 1976 

เพื่อแก้ปัญหาการแปลค่าสีที่เกิดขึ้นในระบบ  Yxy  เนื่องจากพบว่าระยะห่างระหว่าง  x กับ y  บนไดอะแกรมสีจะไม่สอดคล้องกับความแตกต่างของสีที่เกิดจากการมองเห็นจริง ในระบบสี L*a*b* นี้ ค่า L* จะหมายถึงความสว่าง  ส่วน a* และ b*  จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์สี ดังแสดงในรูปที่  1

ไดอะแกรมดังกล่าว  ค่า a*  และ b*  จะบอกถึงทิศทางของสี  ดังนี้

+a*  หมายถึง อยู่ในทิศของสีแดง

-a*  หมายถึง อยู่ในทิศของสีเขียว

+b*  หมายถึง อยู่ในทิศของสีเหลือง

–b*  หมายถึง อยู่ในทิศของสีน้ำเงิน

พื้นที่ตรงกลางจะไม่สามารถแยกสีได้ (achromatic)  เมื่อค่า  a*  และ b*  เพิ่มขึ้นและจุดดังกล่าวเคลื่อนที่ออกจากจุดศูนย์กลางความอิ่มตัวของสีก็จะเพิ่มขึ้น  ซึ่งแสดงให้เห็นค่าสีต่างๆ  ของหน่วยสี L*a*b*  อย่างชัดเจน  รูปที่  1  เป็นภาพที่ตัดตามขวาง  โดยค่าความสว่าง (L*)  มีค่าคงที่

รูปที่ 1 ไดอะแกรมสัมประสิทธิ์สี a*, b*
รูปที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สี L*a*b* ในไดอะแกรมสีรูปที่ 1

หน่วยสีระบบ  L*C*h  (L*C*h* color space)

ระบบสี  L*C*h  ใช้ไดอะแกรมสีแบบเดียวกับ ระบบ L*a*b*  แต่รูปร่างต่างกันที่เป็นรูปกรวยแหลมแทนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ในระบบนี้ค่า L*  ใน  L*a*b*  โดย C*  หมายถึง  ค่าโครมา (Chroma)  และ h  หมายถึง มุมของฮิว (Hue angle)  ค่า C*  จะมีค่าเป็น 0  ที่จุดศูนย์กลางและจะมีสีอิ่มตัวมากขึ้น  เมื่อออกห่างจากศูนย์กลางมากขึ้นส่วนค่ามุมของฮิว  ที่แทนค่าด้วย h  จะเริ่มนับค่าบนแกนด้วยด้าน +a*  โดยค่ามีค่าเริ่มต้นที่  0  องศาบนแกนด้าน  +a*  จะเป็นสีแดง  เมื่อเป็นมุม  90 องศาจะเป็น  +b(สีเหลือง)  ที่มุม  180 องศา  จะเป็นแกน  -a*(สีเขียว)  และเมื่อเป็นมุม  270  องศาจะเป็น  -b*(สีน้ำเงิน)  เมื่อเราวัดสีของผลแอปเปิ้ลด้วยขอบเขตตำแหน่งวิธี  L*C*h  เราจะได้ค่าของสีดังแสดงข้างล้าง  ถ้าเรานำค่าทีได้มาพล๊อตจุดบนกราฟในรูปที่ 2  เราก็จะได้จุด A  ตามตัองการ

บทความแนะนำ

หน่วยสีพื้นฐาน ตอนที่ 1 : มาศึกษาเรื่องปริภูมิสีกันเถอะ(Color space)

รูปที่ 3 ค่าโครมาและความสว่าง

หน่วยสีระบบ  Hunter  Lab

พื้นฐานสีระบบ  ฮันเตอร์ พัฒนาโดยนายอาร์.เอส.ฮันเตอร์  โดยมีหลักการให้กำหนดสเกลที่สม่ำเสมอ (Uniform)  มากกว่าระบบสีแบบ  Yxy  ของ CIE  ปี  1931  ในปัจจุบันนี้ยังคงมีการใช้อยู่มากในหลายอุตสหกรรมเช่นเดียวกับระบบสีแบบ L*a*b*  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสีในสหรัฐอเมริกา

ฟรี !! แบบทดสอบความเข้าใจ ความรู้พื้นฐาน การวัดสี  คลิก

หากสนใจรายละเอียดสามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการวัดสีและการวัดแสง

ได้ที่อีเมล teamiie@centasiathai.com

เบอร์ 02-361-3730 หรือ 092-384-4664 

Line : https://lin.ee/6cpcTtD หรือสแกน QR code ด้านข้างนี้คะ

ัYOUTUBE