การทดสอบประสิทธิภาพ Head-Up Display ตามมาตรฐานสากล

แชร์หน้านี้
Head-Up Display: HUD คืออะไร

HUD คือ จอแสดงผลที่ใช้เทคโนโลยีการฉายภาพหรือข้อมูลในรูปแบบกึ่งโปร่งใสลงบนกระจก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องละสายตาออกจากท้องถนน HUD จึงเป็นระบบที่จะช่วยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้น

การทำงานของ HUD จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ

 1. Projector Unit ระบบฉายภาพ
 2. Combiner ปัจจุบันมีที่ใช้กันอยู่ 2 รูปแบบ คือ “Combiner HUD” แผ่นกระจกที่วางด้วยหน้าผู้ขับขี่ และ “Windshield HUD” กระจกหน้ารถ
 3. Video Pattern Generator ระบบสร้างภาพและข้อมูล  ปัจจุบันมีมาตรฐานสากลที่ใช้สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของ HUD คือ SAE J1757-2 : Optical System HUD for Automotive มาตรฐานนี้ระบุถึงวิธีการในการวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพการมองเห็นของ HUD ภายใต้สภาวะแสงแวดล้อมตามการใช้งานทั่วไป และยังครอบคลุมถึงการวัดประเมินภายในอาคารโดยมีการจำลองแสงจากภายนอกอีกด้วย ในมาตรฐานนี้ยังครอบคลุมการประเมินประสิทธิภาพของ HUD ทั้ง 2 รูปแบบ คือ Windshield HUD และ Combiner HUD โดยมีการอ้างอิงถึง Augmented Reality (AR) HUD ด้วยเช่นกัน

คุณสมบัติที่ถูกระบุใน SAE J1757-2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ

 • Uniformity (ความสม่ำเสมอ)
 • Contrast (อัตราส่วนความคมชัด)
 • Pixel count resolution (ความละเอียดจำนวนพิกเซล)
 • Location / Size (ตำแน่ง / ขนาด)
 • Ghosting (ภาพซ้อน)
 • Distortion / Alignment (การบิดเบี้ยว / การจัดตำแหน่ง)
 • Modulation Transfer Function: MTF (contrast ของวัตถุที่ถูกบรรจุไว้ใน detector)
 • Warping (การแปรปรวน)
 • Eyebox limit (กรอบในการมองของสายตา)
 • Defects (Pixels/Lines) (ข้อบกพร่องของพิกเซล/เส้น)

           โดยทั่วไปแล้วการทดสอบประสิทธิภาพของจอแสดงผลมักจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น การใช้เครื่องวัดความส่องสว่างแบบวัดที่ละจุด (Spot meter) เครื่องลักษณะนี้สามารถวิเคราะห์ Uniformity, Contrast ได้แม่นยำ แต่ไม่สามารถวิเคราะห์ขนาดหรือรูปร่างของภาพที่ถูกฉายออกมาจากระบบ HUD ได้ รวมถึงไม่สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติของพิกเซลได้ หรือการใช้กล้องตรวจจับ Machine Vision Cameras ในการทดสอบจะสามารถวิเคราะห์ขนาด, รูปร่าง, ภาพซ้อน หรือการบิดเบี้ยวได้ แต่ไม่สามารถบอกค่าความส่องสว่างหรือสีของแสงได้สอดคล้องกับสายตามนุษย์ได้

          ตามมาตรฐาน SAE ได้กำหนดเครื่องมือเพื่อที่จะใช้ทดสอบการรับรู้ภาพ (Optical meter camera) และทดสอบระยะ (Distance meter) ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือระบบทดสอบถึง 3 กลุ่ม เพื่อที่จะรองรับคุณสมบัติทั้งหมดได้ คือ

 1. เครื่องมือที่สามารถวัดค่าทางมาตรวิทยาแสง จาก HUD (Luminance และ Chromaticity) เช่น Luminance meter ที่สามารถวัดค่าได้ทั้งความส่องสว่างและสี

2. เครื่องมือที่สามารถบอกระยะหรือการบิดเบี้ยวของภาพ (Distortion, Warping และ Ghosting) เช่น การเปรียบเทียบจากภาพถ่าย หรือในบางกรณีใช้สายตาในการตรวจสอบ

3. เครื่องมือที่สามารถบอกความผิดปกติต่างๆของภาพ (Contrast, Uniformity, Mura, Pixel defects และ Line defects) เช่น การเปรียบเทียบจากภาพถ่าย

         นอกจากการจำเป็นต้องใช้เครื่องมือถึง 3 กลุ่มนี้แล้ว เครื่องที่จะสามารถทดสอบคุณสมบัติ HUD ได้ตาม SAE ยังจำเป็นต้องสามารถประมวลภาพเสมือนที่มีระยะที่แตกต่างกัน และต้องรองรับความละเอียดภาพที่สูงได้ด้วย

       เครื่องมือวัดและระบบการทดสอบของ  Radiant ที่ประกอบด้วย ProMetric® Imaging Systems และซอฟท์แวร์ TT-HUD™  ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทดสอบประสิทธิภาพของ HUD ได้ตามมาตรฐาน SAE อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ด้วยกล้อง ProMetric ที่มีความละเอียดสูงสุดถึง 16 -61 MP มาพร้อมกับอิเล็กทรอนิกส์เลนส์ที่ช่วยให้การประมวลผลภาพเสมือนในระยะต่างๆได้อย่างง่ายได้ โดยการวิเคราะห์และประมวลผลทั้งหมดเกิดขึ้นภายในซอฟท์แวร์ TT-HUD เพื่อระบุและหาปริมาณจุดบกพร่อง สามารถประเมินคุณภาพของภาพได้หลายภาพ หลายพารามิเตอร์ พร้อมกันในการวัดเพียงครั้งเดียว

      หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการทดสอบ HUD ของ Radiant: การทดสอบระบบแสดงผลบนกระจกหน้ารถหรือเฮดอัพ ดิสเพลย์“Radiant’s Complete Solution for Head-Up Display Testing” 

    ในคลิปนี้คุณจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง  ProMetric® Imaging Photometer รุ่น Y16 และแพ็คเกจซอฟต์แวร์ True Test ที่ใช้ในการทดสอบ HUD ตามมาตรฐาน SAE J1757-2

    หากต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาและกระบวนการจัดการสีและแสงของคุณหรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสีและแสงของเรา 

    ให้เราช่วยคุณในการเลือกวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับความต้องการในการวัดของคุณสามารถติดต่อเพื่อข้อมูลหรือคำแนะในการกำหนดขั้นตอนการวัดค่าสีและแสงเพิ่มเติมได้ที่

ได้ที่อีเมล [email protected]

เบอร์ 02-361-3730 

Line : https://lin.ee/6cpcTtD หรือสแกน QR code ด้านข้างนี้ค่ะ

สามารถติดตามช่องYoutubeของเราเพื่อรับชมวิดีโอการสาธิตเครื่องมือ และการแนะนำการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องวัดสี