• บทความ

  การวัดสีขนมปังและเกล็ดขนมปัง

            ขนมปังหรือเกล็ดขนมปัง มีทั้งสีขาวไปจนถึงสีส้ม ขึ้นอยู่กับส่วนผสมต่างๆของสูตรขนมปังสูตรนั้นๆ เราจะสามารถส่งขนมปังของเราให้ลูกค้าได้ต่อเมื่อได้ตรวจสอบคุณภาพของขนมปังและเกล็ดขนมปังแล้ว   การตรวจสอบคุณภาพของขนมปัง          จากที่เราได้สอบถามผู้ผลิตขนมปัง และ เกล็ดขนมปัง มานั้น พบว่า “สีของขนมปัง” เป็น 1 ในตัวแปรที่สำคัญในการยอมรับของลูกค้า แต่การตรวจสอบสีของขนมปังและเกล็ดขนมปังนั้น มีหลายที่ใช้สายตาในการประเมินสี แน่นอนว่าการประเมินสีด้วยสายตาไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานใดๆและไม่ใช่วิธีที่เหมาะสม การประเมินสีด้วยสายตานั้นมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้การประเมินสีไม่ถูกต้อง เช่น แหล่งแสงขณะประเมินสี,  ขนาดของตัวอย่างที่ประเมินสี, สีพื้นหลังในขณะประเมินสี เป็นต้น หากคุณมีเวลาเราอยากแนะนำให้คุณอ่านบทความ ข้างล่างนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องของการวัดสีเพิ่มขึ้น การสื่อสารสีอย่างแม่นยำ (Precise Color Communication) ส่วนที่ 1.1 การสื่อสารสีอย่างแม่นยำ (Precise Color Communication) ส่วนที่ 1.2 การประเมินสีหรือการวัดค่าสีด้วยเครื่องวัดสีนั้น จะช่วยประหยัดเวลาและได้ค่าสีที่ถูกต้องของสีขนมปังและเกล็ดขนมปังนั้นจริงๆ นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายและสื่อสารค่าสีให้กับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของเราได้ เนื่องจากตั้วเครื่องวัดสีจะอ่านค่าสีออกมาเป็นหน่วยที่ใช้กันสากล หน่วยสีที่นิยมใช้มากที่สุดคือ L*a*b*  บทความที่เกี่ยวข้อง : หน่วยสีพื้นฐานที่ควรรู้ ตอนที่ 2 การเลือกเครื่องวัดสีสำหรับวัดสีขนมปังและเกล็ดขนมปัง ควรดูความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก…

 • บทความ

  นอกจากค่าสี ต้องดูค่าอะไรบ้าง?

              สินค้า 1 ชิ้น ไม่ได้มีแค่ “สี” แต่ยังมีความเงา ที่เป็นลักษณะภายนอกที่มองเห็นและมีผลต่อการประเมินค่าสีของชิ้นงาน  โดยเฉพาะชิ้นงานที่เป็นไฮกลอสหรือมีความมันเงามาก การประเมินสีและการประเมินคุณภาพจำเป็นต้องวัดความเงาและพารามิเตอร์อื่นๆเพิ่มเติมด้วย เพื่อแก้ปัญหาต่างๆของชิ้นงานได้ เช่น ปัญหา “ผิวเปลือกส้ม” ที่พบได้มากในชิ้นงานที่มีการพ่นสี การเคลือบสี ทำให้ผิวของชิ้นงานไม่เรียบ ไม่สม่ำเสมอ คุณภาพของชิ้นงานลดลง บทความนี้จะพามารู้จักพารามิเตอร์เหล่านั้นพร้อมแนะนำเครื่องวัดที่ใช้ พารามิเตอร์ที่ควรทำความรู้จัก 1. Gloss: ความเงา สายตาของเราสามารถแยกความแตกต่างของความเงาได้ แต่การประเมินด้วยสายตานั้นไม่ใช่การประเมินที่ดี เนื่องจากสายตาของแต่ละคน การตัดสินใจ และการสื่อสาร ไม่เหมือนกัน อาจจะมีคล้ายกัน แต่ไม่สามารถเอาความคล้ายกันมาตัดสินหรือประเมินชิ้นงานได้ ความเงาเป็นปฏิกิริยาระหว่างแสงกับพื้นผิว แสงใด ๆ ที่สะท้อนจากพื้นผิวโดยไม่เปลี่ยนสเปกตรัมเรียกว่า ความเงา และมุมที่ใช้ในการวัดควรใช้ตามสภาพความเงาของตัวอย่าง พื้นผิวด้าน 85 ° กึ่งเงา 60° ความเงาสูง 20° ในทางปฎิบัติ หากวัดชิ้นงานที่มุม 60° ได้ค่า gloss มากกว่า 70 GU แนะนำให้ใช้มุมวัดที่ 20°…

 • บทความ

  วัดสีมะม่วง

                เราสามารถรู้ถึงรสชาติของมะม่วง รู้ระดับความสุก ความสดของมะม่วง สายพันธุ์ของมะม่วง หรือแม้แต่คุณภาพของมะม่วงได้จากสีมะม่วง ดังนั้นในการปลูกตลอดจนการเก็บรักษามะม่วง สีเป็นสิ่งแรกที่สังเกตเห็นและใช้ในการประเมินความสดและคุณภาพของมะม่วง การประเมินสีมะม่วง แม้ว่าสีของมะม่วงจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่อย่างที่ได้แนะนำไป การประเมินสีด้วยสายตานั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้การประเมินสีผิดไป ไม่ว่าจะเป็นแสงที่ยืนดูมะม่วงในขณะนั้น ขนาดของมะม่วง ฉากหลังที่วางมะม่วง เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ควบคุมด้วยเครื่องมือวัดสี (หรือหลายคนอาจจะเรียกว่า เครื่องยิงสี เครื่องวัดเฉดสี) เครื่องวัดสีสามารถให้ค่าสีที่แม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมะม่วงได้ โดยการตรวจสอบคุณภาพของมะม่วงจากสีตลอดการเจริญเติบโตของมะม่วง  เครื่องมือวัดสีของมะม่วง มะม่วงเป็นตัวอย่างทึบแสง เครื่องมือวัดสีทำงานโดยส่องแสงไปบนมะม่วงแล้ววัดแสงที่สะท้อนกลับหรือถูกดูดกลืน จากนั้นคำนวณค่าตรีศูล X, Y และ Z ซึ่งสามารถคำนวณเพิ่มเติมเป็นหน่วยสีระบบต่างๆ เช่น CIE L*a*b*และCIE L*C*h พิกัด L* คือความสว่างของสี ในขณะที่พิกัด a* และ b* คือพิกัดของสี   พิกัด C* คือความเข้มของสี และพิกัด h คือมุมของสี  ข้อมูลจากการวัดค่าสีของมะม่วง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ ตัวอย่างเช่น นักวิจัยสามารถใช้ค่าสีของมะม่วง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสีในมะม่วง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาปรับปรุงกระบวนการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว…

 • บทความ

  วัดสีเนื้อปลาบดหรือซูริมิ (surimi)

          เนื้อปลาบดหรือซูริมิ (surimi) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาและมีการใช้ทำอาหารอย่างหลากหลาย เช่น ซุป สตูว์ ฯลฯ และยังสามารถ ขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น ลูกชิ้นปลา ปูอัด เป็นต้น สำหรับผู้ผลิต เนื้อสัมผัสของเนื้อปลาบดหรือซูริมิ (surimi) รูปร่างหน้าตาของอาหารมีความสำคัญต่อการเลือกซื้อและการสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน รูปร่างหน้าตาของอาหารโดยเฉพาะ สีของอาหารในทางอุตสาหกรรมอาหาร มักใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพอาหารและอาจส่งผลทางอ้อมต่อการตัดสินรสชาติของอาหาร การประเมินสีของเนื้อปลาบดหรือซูริมิ (surimi)             การประเมินสีด้วยสายตา มีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณตัวอย่างที่นำมาวัดค่าในแต่ละวัดที่จำนวนมากสำหรับการผลิตโรงงานแปรรูปอาหารต่างๆ การใช้สายตาในการประเมินสีมีความเสี่ยงในการประเมินผิดพลาดหรือแม้แต่การประเมินไม่ครบตามจำนวนที่ต้องประเมิน และนอกจากข้อจำกัดเรื่องปริมาณแล้วยังมีเรื่องความถูกต้องในการประเมินสีและการแยกแยะสีของแต่ละคนที่มีความต่างกัน ยิ่งความแตกต่างน้อย ยิ่งทำให้การแยกแยะของแต่ละคนมีความแตกต่างกันมากขึ้น เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องวัดสีในการวัดสี        เมื่ออ่านถึงตรงนี้ อย่าเพิ่ง!! คิดว่าเพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดสี Konica Minolta ทำให้เราแนะนำให้ใช้เครื่องวัดสี แต่การใช้เครื่องวัดสีจะช่วยตัดปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการวัดสี ทำให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น อ่านเพิ่มเติมปัจจัยที่มีผลต่อการวัดสี สี : ทำไมต้องใช้เครื่องวัดสี การสื่อสารสีอย่างแม่นยำ (Precise Color Communication) ส่วนที่ 1.1…

 • บทความ

  สอบเทียบเครื่องวัดสีต่างจากการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั่วไปต่างกันอย่างไรบ้าง

            เครื่องวัดสีเป็นเครื่องมือวัด ที่มีความเฉพาะ ไม่แนะนำให้สอบเทียบกับศูนย์สอบเทียบทั่วไป เนื่องจากการสอบเทียบที่ศูนย์สอบเทียบทั่วไป เป็นเพียงการวัดหรือการเทียบค่าการวัดสีเท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องวัดสีได้ ไม่สามารถปรับแก้ไขค่าต่างๆเมื่อทำการสอบเทียบแล้วค่าผิดปกติ ไม่ตรงตามมาตรฐาน ไม่สามารถตรวจเช็คอะไหล่ต่างๆภายในเครื่องวัดสี ไม่สามารถซ่อมแซมอาการผิดปกติต่างๆของเครื่องวัดสี แม้จะเป็นห้องแลปที่ได้รับการรับรอง ISO 17025 แต่ความเฉพาะของเครื่องวัดสีแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์ใช้ อุปกรณ์ในการสอบเทียบแตกต่างกัน ไม่มีอุปกรณ์สอบเทียบที่สามารถสอบเทียบเครื่องวัดสีได้ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ การสอบเทียบตามศูนย์สอบเทียบทั่วไปจริงเป็นเพียงการวัดค่าเทียบกับแผ่นสีสอบเทียบ และหากการสอบเทียบได้ค่าผิดเพื้ยนไป จะไม่สามารถปรับค่าให้ถูกต้องได้ เนื่องจากเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและการสอบเทียบ การซ่อม จากแบรนด์ Konica Minolta โดยตรงทำให้เรามีขั้นตอนการสอบเทียบเช่นเดียวกับผู้ผลิต อุปกรณ์การสอบเทียบ อะไหล่ทั้งหมด อยู่ภายใต้มาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องวัดสีพร้อมมีการตรวจสอบอยู่เสมอ ขั้นตอนที่แตกต่างจากการสอบเทียบทั่วไป (สอบเทียบเครื่องวัดสี) Functions Check           เครื่องวัดสีจะมีหลักการทำงานใกล้เคียงการในหลายๆแบรนด์ แต่จะมีฟังก์ชั่นการใช้งานแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์แตกต่างกัน เมื่อฟังก์ชั่นการทำงานมีความผิดปกติเกิดขึ้น ย่อมส่งผลต่อการวัดค่าสี การสอบเทียบเครื่องมือวัดทั่วไป ไม่สามารถตรวจเช็คฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องวัดสีได้ จะดีกว่าไหมหากเครื่องวัดสีของเราได้รับการตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานอยู่สม่ำเสมอ เพื่อหาการทำงานที่ผิดปกติ และเพื่อให้เครื่องวัดสีมีค่าการวัดสีที่ถูกต้องและแม่นยำอยู่เสมอ Backup Data           เครื่องวัดสีเป็นเครื่องมือวัดที่มีการเก็บข้อมูลการวัดสีไว้ภายในเครื่อง ซึ่งในบางรุ่นหากไม่มีโปรแกรมเพิ่มเติม จะไม่สามารถดึงข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ได้ทำให้ข้อมูลการวัดค่าสีทั้งหมดอยู่ภายในตัวเครื่องวัดสีเท่านั้น…

 • บทความ

  ขนาดของเซลล์ใส่ตัวอย่างมีความสำคัญสำหรับการวัดสีอย่างไร ?

            ในหลายๆบทความเราได้พูดถึงการวัดสีหรือเทคนิคการวัดสี แต่วันนี้จะขอพูดถึงการเลือกขนาดของเซลล์ใส่ตัวอย่างซึ่งเป็นส่วนนึงของการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวัดสี เซลล์แก้ว (Glass Cell) เซลล์แก้ว (Glass Cell) สำหรับงานวัดสี จำเป็นต้องเป็นแก้วที่ไม่ทำให้เกิดการหักเหของแสง สำหรับการวัดสีนั้นเซลล์แก้ว (Glass Cell) นิยมใช้กับตัวอย่างที่เป็นของเหลวที่มีความโปร่งแสง แล้วต้องเลือกเซลล์แก้ว (Glass Cell) ขนาดเท่าไร?  การเลือกขนาดให้เหมาะกับตัวอย่างให้พิจารณาจากลักษณะตัวอย่างเป็นหลัก ดูความโปร่งแสงของตัวอย่าง ว่ามีความโปร่งแสงมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากการวัดสีโดยใช้เซลล์แก้ว (Glass Cell) จะเป็นการวัดสีแบบส่องผ่าน ดังนั้นจำเป็นต้องให้แสงส่องผ่านตัวอย่างได้ หากตัวอย่างมีสีความเข้มหรือโปร่งแสงน้อย ควรเลือกเซลล์แก้ว (Glass Cell)ที่มีขนาดเล็ก เพื่อให้แสงสามารถส่องผ่านตัวอย่างไปได้ ในทางกลับกันหากตัวอย่างค่อนข้างใสหรือมีความโปร่งแสงค่อนข้างมาก ควรเลือกเซลล์แก้ว (Glass Cell)ที่มีขนาดใหญ่จะเหมาะสมกว่า หากเลือกเซลล์แก้ว (Glass Cell) ขนาดเล็ก จะทำให้เครื่องวัดสีวัดค่าสีได้ไม่ถูกต้องเท่าไรนัก         ในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบค่าสีตัวอย่างหลายๆตัวอย่าง จำเป็นต้องใช้เซลล์แก้ว (Glass Cell) ขนาดเดียวกันเท่านั้น หากใช้เซลล์แก้ว (Glass Cell) ขนาดต่างกัน จะไม่สามารถนำค่าสีมาเทียบกันได้เลย ค่าสีจะไม่เท่ากันแม้ว่าจะเป็นตัวอย่างเดียวกัน…

 • บทความ

  Radiant กับการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม Display

  ห้องคลีนรูมแห่งใหม่ในโรงงานซูโจวของ Radiant             ปัจจุบันอุตสาหกรรมหน้าจอมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก เห็นได้จากหน้าจอต่างๆที่อยู่ตามบ้าน, ที่ทำงาน, ศูนย์การค้า และสถานที่สาธารณะต่างๆ ปริมาณการผลิตจอแบน (flat-panel display) ในปี 2017 ผลิตได้ประมาณ 231 ล้านตารางเมตร คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 20221 การผลิตจะเพิ่มเป็น 327 ล้านตารางเมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 70% เพื่อรองรับการขยายกิจกรรมการผลิตจอแสดงผลทั่วโลกและจัดหาโซลูชันการทดสอบคุณภาพของหน้าจอ Radiant Vision System: RVS ได้ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน เมืองซูโจว ทั้งในส่วนของการผลิตและให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคด้วย การเติบโตของตลาดจอแสดงผลมาจากหลายๆปัจจัย การใช้งานสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, ตะวันออกกลาง-แอฟริกาเหนือ และ ลาตินอเมริกา การเพิ่มการใช้อุปกรณ์แสดงผลแบบสวมศีรษะ (AR/MR) และแว่นตาอัจฉริยะ (Smart glasses) ทั้งในด้านอุตสาหกรรม, การศึกษา และการดูแลสุขภาพ การขยายตัวของป้ายดิจิตอลและวีดิโอวอลล์ในร้านค้าปลีก, การแข่งขันกีฬา, งานอีเวนต์ และสำหรับการใช้งานระบบขนส่งมวลชน การใช้หน้าจอสัมผัสและจอแสดงผลแบบอินเทอร์แอคทีฟที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่การชำระเงินด้วยตนเองในร้านขายของชำไปจนถึงเครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ ไปจนถึงแผงขายของตามสถานที่ท่องเที่ยว…

 • บทความ

  การวัดสีในอุตสาหกรรมยานยนต์

  ภาพโดย Krzysztof Przybylak จาก Pixabay            กว่าจะได้รถยนต์มา 1 คัน นอกจากการตรวจาอบสอบระบบต่างๆของรถยนต์แล้ว รูปลักษณ์ของรถยนต์ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์  ในทางอุตสาหกรรมยานยนต์ การประกอบชิ้นส่วนรถยนต์แต่ละส่วนนั้น จำเป็นต้องมีการตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบ แน่นอนว่าชิ้นส่วนแต่ละส่วนมีการตรวจสอบแตกต่างกัน การตรวจสอบสีของรถยนต์ แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนภายนอกและภายในรถยนต์ การวัดสีภายนอกรถยนต์ สีของรถโดยเฉพาะรอยต่อระหว่างชิ้นส่วน 2 ชิ้นติดกันควรมีความกลมกลืนไม่ทำให้เกิดการสะดุดตา ปัจจุบันสีของรถมีการพัฒนาให้มีความหรูหรา โดดเด่นมากขึ้นซึ่งสีใหม่ๆเหล่านี้มีเทคนิคพิเศษในการพ่น การเคลือบที่ต้องการความพิธีพิถันมากขึ้นเช่นเดียวกับการตรวจสอบที่ต้องเพิ่มความละเอียดขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการพ่นสี หรือเคลือบสีรถยนต์          หากการวัดสีรถยนต์ที่เป็นสี solid เครื่องวัดสีทั่วไปสามารถวัดได้ แต่หากเป็นสีกลุ่มเมทาลิค สีมุก สีแคนดี้ กลุ่มสีที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมุมมองเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสีเหล่านี้จะมี effect pigment เช่น สีกลุ่มเมทาลิคซึ่งภายในเนื้อสีจะมี aluminum flake ที่สามารถเพิ่มการสะท้อนแสงเมื่อมีแสงมาตกกระทบ ดังนั้นในบางมุมจะเห็นสีมีความสว่างมากขึ้น บางมุมมองเห็นสีทึบมากขึ้น และนอกจาก effect pigment ที่เกิดจาก aluminum…

 • บทความ

  การวัดสีส่วนประกอบต่างๆภายในรถยนต์

            การตกแต่งภายในของรถ เป็นอีกปัจจัยในการเลือกซื้อรถยนต์และเนื่องจากความคาดหวังของลูกค้าและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ภายในของรถประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่างตั้งแต่คอนโซลกลางและแผงหน้าปัดไปจนถึงขอบประตูและที่นั่ง สีและรูปลักษณ์ของส่วนประกอบเหล่านี้ต้องเข้ากันได้อย่างกลมกลืน เพื่อให้ได้ภายในรถที่สวยงามน่าดึงดูดใจมากที่สุด แต่เมื่อมีส่วนประกอบหลายชิ้นมาประกอบกัน อาจจะเกิดความแตกต่างของสีระหว่างส่วนประกอบต่างๆขึ้นมา เนื่องจากความแตกต่างในวัสดุ, สารให้สีและกระบวนการขึ้นรูป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสีของส่วนประกอบต่างๆภายในรถยนต์มีความกลมกลืนกัน ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีการตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมดนี้ การตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ภายในรถยนต์ สิ่งที่ลูกค้าจะมองเห็นสิ่งแรกนั่นคือ ”สี”  ในทางอุตสาหกรรม เราไม่แนะนำให้ใช้สายตาประเมินสี เนื่องจากมหลายๆปัจจัยที่ต้องควบคุมไม่ให้ส่งผลต่อการประเมินค่าสีด้วยสายตา (เราอยากแนะนำให้คุณอ่านบทความเรื่อง สภาพวะต่างๆที่มีผลต่อการปรากฏของสี  เพื่อให้เข้าใจปัจจัยที่มีผลในการประเมินสีด้วยสายตา คลิกอ่านที่นี้)        นอกจากเรื่องปัจจัยที่ต้องควบคุมแล้วยังมีเรื่องของจำนวนตัวอย่างและเวลาประเมินสีของส่วนประกอบต่างๆในรถยนต์ เราอยากแนะนำเป็นเครื่องวัดสีที่สามารถวัดสีได้แม่นยำและรวดเร็ว เครื่องวัดสีจะช่วยควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินสีต่างๆได้เป็นอย่างดี การใช้เครื่องมือวัดสีและปริภูมิสี CIE L*a*b* กำหนดสีเป้าหมายหลักและรวบรวมตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกัน จากนั้นวัดตัวอย่างและใช้ค่า L*a*b* เพื่อสร้างขีดจำกัดความคลาดเคลื่อนของสี เพื่อการตรวจสอบสีที่ง่ายและรวดเร็ว นอกจากสีแล้วการวัดความเงาก็มีความสำคัญเช่นกัน           ส่วนประกอบต่างๆภายในรถยนต์มีค่า L*a*b* ใกล้เคียงกัน แต่พื้นผิวของส่วนประกอบต่างๆอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เฉดสีของส่วนประกอบภายในรถยนต์ที่มีผิวเคลือบมันจะมีสีเข้มมากกว่าส่วนที่ไม่ได้เคลือบเงา ซึ่งความแตกต่างนี้จะสังเกตุได้ชัดเจน แม้ว่าค่า L*a*b* ใกล้เคียงกัน ในทางอุตสาหกรรมการตรวจสอบที่แม่นยำ ถูกต้องและรวดเร็วเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องวัดสีที่พัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการที่ตัวเครื่องวัดสีสามารถวัดได้ทั้งสีและความเงาของตัวอย่างในการกดวัดแค่ครั้งเดียว สำหรับงานวัดสีส่วนต่างๆภายในรถยนต์เราขอแนะนำเครื่องวัดสี Spectrophotometer…

 • บทความ,  หนังสือ

  การสื่อสารสีอย่างแม่นยำ (Precise Color Communication) ส่วนที่ 1.2

            หากมองรอบๆตัว สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา ล้วนมีสีที่แตกต่างและหลากหลาย แม้ว่าเราจะมองสีที่เหมือนกันแต่การที่เราจะอธิบายสีให้อีกคนฟังแล้วนึกภาพสีเป็นสีเดียวกับสีที่เรามองเห็นนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆ เนื่องจากสีต่างจากความยาวหรือน้ำหนักตรงที่ ไม่มีมาตราส่วนทางกายภาพสำหรับการวัดสี ทำให้ไม่น่าเป็นไปได้ที่ทุกคนจะตอบแบบเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าเราพูดถึงผู้คนว่า “ทะเลสีฟ้า” หรือ “ท้องฟ้าสีฟ้า” แต่ละคนจะจินตนาการถึงสีฟ้าที่แตกต่างกัน เพราะประสบการณ์การจดจำสีหรือการเรียนรู้สีแต่ละสี แต่ละเฉดสีที่ผ่านมาจะแตกต่างกัน นี่คือปัญหาของสื่อสารสี ลองมาเริ่มทำความเข้าใจในแต่ละประเด็น (ข้อมูลเนื้อหานี้เราได้มาจากหนังสือ Precise Color Communication จาก Konica Minolta มีการปรับคำหรือยกตัวอย่างที่แตกต่างเพื่อให้อ่านง่ายมากขึ้น หากต้องการอ่านต้นฉบับสามารถ คลิกที่ลิ้งค์นี้ ) เราขอแนะนำให้อ่านตามหัวข้อเหล่านี้ทั้งหมด หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน สำหรับส่วนที่ 1 มีหัวข้อดังนี้ แอปเปิ้ลนี้สีอะไร? สภาพวะต่างๆที่มีผลต่อการปรากฏของสี สองลูกสีแดง คุณจะอธิบายความแตกต่างระหว่างสีของพวกเขากับใครบางคนอย่างไร โลกของสีประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ : สีสัน ความสว่าง ความอิ่มตัว สร้างแบบจำลองสีด้วย สีสัน ความสว่าง ความอิ่มตัว เราสามารถวัดสีเป็นตัวเลขได้ด้วยการสร้างสเกล สีสัน ความสว่าง และความอิ่มตัว ปริภูมิสี มาวัดสีต่างๆ…